Νέα και διδαχές γερόντων του Αγίου Ορους.-Κοινωνικά-Επιστήμη-Πολιτισμός

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Ι.Μ. Περαιώς: Ανάμνησις του Θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος

Τέκνα μου αγαπητά καί περιπόθητα, Η πόλις τού Πειραιώς οφείλει τήν δημιουργίαν αυτής εις τήν διηνεκή καί ατελεύτητον χορηγίαν τής μητρός Εκκλησίας πού όχι μόνον διέσωσε τό δούλον Γένος επί 500 έτη καί διεφύλαξε τήν γλώσσαν, τήν ιστορικήν μνήμην, τόν πολιτισμόν καί τήν ιδιοπροσωπείαν αυτού αλλά καί τού προσέφερεν ουσιωδώς όλην τήν διαχρονικώς αποκτηθείσαν περιουσιακήν υποδομήν Της διά νά υπάρξη ως ελευθέρα καί ανεξάρτητος Πολιτεία....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναρτήστε ενα σχόλιο: