Νέα και διδαχές γερόντων του Αγίου Ορους.-Κοινωνικά-Επιστήμη-Πολιτισμός

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Aντιοικουμενιστική Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Πειραιώς

Η πόλις του Πειραιώς οφείλει την δημιουργίαν αυτής εις την διηνεκή και ατελεύτητον χορηγίαν της μητρός Εκκλησίας που όχι μόνον διέσωσε το δούλον Γένος επί 500 έτη και διεφύλαξε την γλώσσαν, την ιστορικήν μνήμην, τον πολιτισμόν και την ιδιοπροσωπείαν αυτού αλλά και του προσέφερεν ουσιωδώς όλην την διαχρονικώς αποκτηθείσαν περιουσιακήν υποδομήν Της δια να υπάρξη ως ελευθέρα και ανεξάρτητος Πολιτεία. Ειδικώτερον η πόλις του Πειραιώς...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναρτήστε ενα σχόλιο: