Νέα και διδαχές γερόντων του Αγίου Ορους.-Κοινωνικά-Επιστήμη-Πολιτισμός

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Επιστολή Ιερωνύμου προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρυθμίσεως και Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεως Αντώνιο Μανιτάκη

Θέμα : «Αίτηση μερικής ανακλήσεως τής Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως υπ' αριθμ. 129/2534/20.1.2010 «Καθιέρωση ανωτάτου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων καί άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄ 108)». Εξοχώτατε κ. Υπουργέ, Επί τής εν θέματι Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως είχα απασχολήσει, μέ παλαιότερη επιστολή μου, τόν προκάτοχό σας Υπουργό κ. Ιωάννη Ραγκούση επί τή ευκαιρία τής αναρτήσεώς της στό διαδίκτυο μέ σκοπό τή δημόσια διαβούλευση. Καθ' όσον οι πα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναρτήστε ενα σχόλιο: