Νέα και διδαχές γερόντων του Αγίου Ορους.-Κοινωνικά-Επιστήμη-Πολιτισμός

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Οκτωβρίου

Τώ καιρώ εκείνω, ήλθεν προς τον Ιησούν ανήρ ώ όνομα Ιάειρος, καί αυτός άρχων τής συναγωγής υπήρχε: καί πεσών παρά τούς πόδας τού Ιησού παρεκάλει αυτόν εισελθείν εις τόν οίκον αυτού, ότι θυγάτηρ μονογενής ήν αυτώ ως ετών δώδεκα, καί αύτη απέθνησκεν. Εν δέ τώ υπάγειν αυτόν οι όχλοι συνέπνιγον αυτόν. Καί γυνή ούσα εν ρύσει αίματος από ετών δώδεκα, ήτις ιατροίς προσαναλώσασα όλον τόν βίον ουκ ίσχυσεν υπ᾿ ουδενός θεραπευθήναι, προσελθούσα ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναρτήστε ενα σχόλιο: