Νέα και διδαχές γερόντων του Αγίου Ορους.-Κοινωνικά-Επιστήμη-Πολιτισμός

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Η βαρύτατη φορολόγηση του Αγίου Όρους οδηγεί τις Ιερές Μονές εις τον ασφυξία Θάνατον

Επειδή πολλά γράφονται και λέγονται συχνά εις βα­ρος του Αγίου Όρους για τις μεγάλες περιουσίες, τις ο­ποί­ες έχουν αι Ιεραί Μοναί του Αγίου Όρους, επιθυ­μου­με να πληροφορήσωμεν κάθε καλόπιστον συνάν­θρω­πον μας περί του σοβαρωτάτου αυτού θέματος. 1. Οι Άγιοι Κτίτορες των Ιερών Μονών επροίκισαν αυτάς με περιουσιακά στοιχεία, διά να δυνηθούν να ανταποκριθούν εις την αποστολήν των. 2. Τα εισοδήματα των Ιερών Μονών, προερχόμενα κυρί...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναρτήστε ενα σχόλιο: