Νέα και διδαχές γερόντων του Αγίου Ορους.-Κοινωνικά-Επιστήμη-Πολιτισμός

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την Αγιοκατάταξη του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού

Συνήλθεν, υπό τήν προεδρείαν τής Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία καί Ιερά Σύνοδος εις τάς τακτικάς αυτής συνεδρίας από τού Σαββάτου, 1ης, μέχρι καί τής Δευτέρας, 3ης τ. μ. Δεκεμβρίου 2012. Κατ᾿ αυτάς εθεώρησεν άπαντα τά εν τή ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ᾿ ών καί έλαβε τάς προσηκούσας αποφάσεις, εισηγήσει δέ τής Κανονικής Επιτροπής κατέταξεν εις τό Αγιολόγιον τής Ορθοδόξου Εκκλησίαν τόν μοναχόν Νικηφόρον Τζανακάκην, τόν Λεπρόν, �...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναρτήστε ενα σχόλιο: