Νέα και διδαχές γερόντων του Αγίου Ορους.-Κοινωνικά-Επιστήμη-Πολιτισμός

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Οι αποφάσεις της Ι. Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας από του Σαββάτου, 1ης, μέχρι και της Δευτέρας, 3ης τ. μ. Δεκεμβρίου 2012. Κατ᾿ αυτάς εθεώρησεν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ᾿ ων και έλαβε τας προσηκούσας αποφάσεις, εισηγήσει δε της Κανονικής Επιτροπής κατέταξεν εις το Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίαν τον μοναχόν Νικηφόρον Τζανακάκην, τον Λεπρόν, �...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναρτήστε ενα σχόλιο: