Νέα και διδαχές γερόντων του Αγίου Ορους.-Κοινωνικά-Επιστήμη-Πολιτισμός

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Το ευαγγέλιο της Κυριακής 9 Δεκεμβρίου

(Λουκ. ιγ´ 10-17) Τώ καιρώ εκείνω, ήν διδάσκων ο ᾿Ιησούς εν μιά τών συναγωγών εν τοίς σάββασι. Καί ιδού γυνή ήν πνεύμα έχουσα ασθενείας έτη δέκα καί οκτώ, καί ήν συγκύπτουσα καί μή δυναμένη ανακύψαι εις τό παντελές. ᾿Ιδών δέ αυτήν ο ᾿Ιησούς προσεφώνησε καί είπεν αυτή• Γύναι, απολέλυσαι τής ασθενείας σου• καί επέθηκεν αυτή τάς χείρας• καί παραχρήμα ανωρθώθη καί εδόξαζε τόν Θεόν. ᾿Αποκριθείς δέ ο αρχισυνάγωγος, αγανακτών ότι τώ σαββάτω �...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναρτήστε ενα σχόλιο: