Νέα και διδαχές γερόντων του Αγίου Ορους.-Κοινωνικά-Επιστήμη-Πολιτισμός

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 2 Δεκεμβρίου

Λουκ. ιη´ 35-43 Τώ καιρώ εκείνω, εγένετο εν τώ εγγίζειν τόν ᾿Ιησούν εις ῾Ιεριχώ τυφλός τις εκάθητο παρά τήν οδόν προσαιτών• ακούσας δέ όχλου διαπορευομένου επυνθάνετο τί είη ταύτα. ᾿Απήγγειλαν δέ αυτώ ότι ᾿Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται. Καί εβόησε λέγων• ᾿Ιησού υιέ Δαυΐδ, ελέησόν με. Καί οι προάγοντες επετίμων αυτώ ίνα σιωπήση• αυτός δέ πολλώ μάλλον έκραζεν• Υιέ Δαυΐδ, ελέησόν με. Σταθείς δέ ο ᾿Ιησούς εκέλευσεν αυτόν αχθήναι πρός...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναρτήστε ενα σχόλιο: