Νέα και διδαχές γερόντων του Αγίου Ορους.-Κοινωνικά-Επιστήμη-Πολιτισμός

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Η ελληνική γραμματική στο... απόσπασμα!

Στό βιβλίο μου "Αλαλία, ήτοι τό σύγχρονο γλωσσικό μας πανόραμα", είχα καταγράψει τήν έως τότε άγνωστη φράση τού Λένιν: "Άν θέλεις νά εξαφανίσεις ένα λαό, εξαφάνισε τή γλώσσα του". Από τό 1976 ("μεταρρύθμιση" Ράλλη) έως σήμερα η ελληνική γλώσσα τελεί υπό εξάτμιση. Μέ τή νέα αγραμμάτιστη γραματική τής Ε' καί ΣΤ' Δημοτικού, πού έθεσε σε κυκλοφορία τό υπουργείο πνευματικής ημιπληγίας, η ελληνική γλώσσα οδηγείται στό απόσπασμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναρτήστε ενα σχόλιο: