Νέα και διδαχές γερόντων του Αγίου Ορους.-Κοινωνικά-Επιστήμη-Πολιτισμός

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

5η συνάντηση του Συμβουλίου των Θρησκευτικών Αρχηγών στο Ισραήλ

Την Πέμπτην, 2αν /15ην Νοεμβρίου 2012, έλαβε χώραν η 5η Συνάντησις του Συμβουλίου Θρησκευτικών Αρχηγών του Ισραήλ εις την πόλιν της Χάϊφας και εις το επί του Καρμηλίου όρους Κέντρον της Κοινότητος των Μπαχάϊ. Το Συμβούλιον τούτο ιδρύθη το 2007 υπό του Υπουργείου Θρησκευμάτων του κράτους του Ισραήλ και οι μετέχοντες εις αυτό θρησκευτικοί Αρχηγοί, οι εξασκούντες το ποιμαντικόν έργον αυτών εντός των ορίων του κράτους του Ισραήλ, δεσμεύονται...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναρτήστε ενα σχόλιο: