Νέα και διδαχές γερόντων του Αγίου Ορους.-Κοινωνικά-Επιστήμη-Πολιτισμός

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 7 Οκτωβρίου

Κατά Λουκάν (ζ΄ 11–16) Τώ καιρώ εκείνω, επορεύετο ο Ιησούς εις πόλιν καλουμένην Ναΐν• καί συνεπορεύοντο αυτώ οι μαθηταί αυτού ικανοί καί όχλος πολύς. Ως δέ ήγγισε τή πύλη τής πόλεως, καί ιδού εξεκομίζετο τεθνηκώς υιός μονογενής τή μητρί αυτού, καί αύτη ήν χήρα, καί όχλος τής πόλεως ικανός ήν σύν αυτή. Καί ιδών αυτήν ο Κύριος εσπλαγχνίσθη επ᾿ αυτή καί είπεν αυτή• μή κλαίε• καί προσελθών ήψατο τής σορού, οι δέ βαστάζοντες έστησαν, καί ε�...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναρτήστε ενα σχόλιο: